کلیدواژه‌ها = چغندرقند
طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه سمپاش خودکار به منظور تشخیص برخط علف‌هرز-گیاه در مزارع چغندرقند

دوره 37، شماره 2، مهر 1400، صفحه 223-238

10.22092/jsb.2022.355302.1298

هادی اورک؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ محمدامین آسودار؛ الهام الهی فرد


تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر واردات شکر با تأکید بر نقش بودجه‌های تحقیق و توسعه

دوره 37، شماره 2، مهر 1400، صفحه 247-262

10.22092/jsb.2022.355444.1283

حسین نوروزی؛ حامد رفیعی؛ سید صفدر حسینی؛ سعید یزدانی؛ امیر حسین چیذری


ارزیابی مقاومت ارقام چغندرقند به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه در شرایط گلخانه و مزرعه

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-10

10.22092/jsb.2022.355407.1282

مهیار شیخ الاسلامی آل آقا؛ علی جلیلیان؛ حسن یونسی


اثر تنش خشکی و روش کشت نشایی بر صفات زراعی، عملکرد کمی و کیفی و راندمان مصرف آب ارقام مختلف چغندرقند در کشت پاییزه

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 27-48

10.22092/jsb.2022.352225.1252

حسین سعیدآبادی؛ غلامرضا افشارمنش؛ محمدحسن شیرزادی؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی


تأثیر پوشش پلاستیک و پاکلوبوترازول بر ساقه روی و عملکرد چغندرقند پاییزه در منطقه مشهد

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 61-73

10.22092/jsb.2022.354893.1277

مسعود احمدی؛ حسن حمیدی؛ جواد رضایی؛ کمال حاج محمد نیا قالی باف؛ شجاعت زارع


رتبه‌بندی مناطق تولیدی چغندرقند در ایران بر اساس شاخص‌های مزیت فیزیکی تولید

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 115-130

10.22092/jsb.2021.352345.1256

مجید شهریاری؛ حمید محمدی؛ علی رضا کیخا؛ مجتبی داورپناه


تهیه و ارزیابی مولکولی و فنوتیپی هیبریدهای چغندرقند از نظر مقاومت به ریزومانیا و نماتد گره ریشه

دوره 36، شماره 2، مهر 1399، صفحه 117-128

10.22092/jsb.2021.351098.1243

پیمان نوروزی؛ سیدباقر محمودی؛ داریوش طالقانی؛ اباذر رجبی؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ محسن آقایی زاده؛ جمشید سلطانی ایدلیکی؛ سعید دارابی؛ بابک بابائی؛ پرویز فصاحت؛ سعید واحدی


تأثیر اندازه وزنی ریشه چغندرقند در تخمین ساکارز به روش چگالیسنجی در مقایسه با روش پلاریمتری

دوره 36، شماره 2، مهر 1399، صفحه 129-138

10.22092/jsb.2021.356267.1291

بابک بابائی؛ محمدرضا خانمحمدی خرمی؛ امیر باقری گرما رودی؛ محمد عبداللهیان نوقابی


بررسی پارامترهای ژنتیکی و ارتباط بین صفات فیزیولوژیکی و عملکردی چغندرقند تحت شرایط نرمال و تنش شوری

دوره 36، شماره 2، مهر 1399، صفحه 139-154

10.22092/jsb.2021.356021.1289

عبدالمجید خورشید؛ اباذر رجبی؛ علی اکبر اسدی؛ حیدر عزیزی؛ بابک بابائی


اثرات تاریخ کاشت، پاکلوبوترازول و کود نیتروژن بر درصد ساقه‌روی و سایر صفات کمی و کیفی سه رقم چغندرقند پاییزه

دوره 36، شماره 2، مهر 1399، صفحه 155-169

10.22092/jsb.2021.352233.1254

سمیرا افراخته؛ داوود حبیبی؛ مهدی صادقی شعاع؛ فرزاد پاکنژاد؛ منصور سراجوقی


تعیین تعداد گیاه؜چه‌های چغندرقند با به‏کارگیری روش پردازش تصویر

دوره 36، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 71-79

10.22092/jsb.2020.126354.1222

محمد شاکر؛ محسن بذرافشان؛ عبدالعباس جعفری


مقایسه بهره‌وری در الگوهای کشت بذری و نشایی در تولید چغندرقند

دوره 36، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 81-92

10.22092/jsb.2020.121962.1198

محسن رفعتی؛ کتایون شمشادی یزدی


شناسایی و تحلیل موانع گسترش بیمه چغندرقند در شهرستان مشهد

دوره 36، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 93-106

10.22092/jsb.2021.343239.1241

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ حمید محمدی؛ سامان ضیایی؛ محمود احمدپور برازجانی


اثر نانو سیلیس و تبوکونازول روی برخی صفات فیزیولوژیکی، رشد و عملکرد شکر سفید چغندرقند تحت تنش خشکی

دوره 35، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 157-173

10.22092/jsb.2020.126870.1225

شاهرخ نام جویان؛ اباذر رجبی؛ علی سروش زاده؛ مجید آقا علیخانی