کلیدواژه‌ها = چغندرقند
تجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ در مکان برای عملکرد شکرسفید در هیبریدهای جدید چغندرقند

دوره 38، شماره 2، مهر 1401، صفحه 169-178

10.22092/jsb.2023.361196.1321

پرویز فصاحت؛ جواد رضایی؛ حیدر عزیزی؛ حمزه حمزه؛ سعید دارابی؛ علی جلیلیان؛ رحیم محمدیان


تأثیر شوری بر تغییرات و نحوه‌ی توارث صفات کمی و کیفی در چغندرقند

دوره 38، شماره 2، مهر 1401، صفحه 227-241

10.22092/jsb.2023.356022.1290

عبدالمجید خورشید؛ اباذر رجبی؛ علی اکبر اسدی؛ حیدر عزیزی؛ بابک بابائی؛ فاطمه بابا


پراکنش و شدت آلودگی نماتد سیستی Heterodera schachtii در مزارع چغندرقند استان آذربایجان‌غربی

دوره 38، شماره 2، مهر 1401، صفحه 259-268

10.22092/jsb.2023.361322.1322

عباس مکرم حصار؛ یاشار جعفری؛ شیرین نیکو؛ فرخ اسدزاده


مطالعه برخی مؤلفه‌های فیزیولوژیکی رشد در ارقام مختلف چغندرقند (Beta vulgaris L.)

دوره 38، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 15-36

10.22092/jsb.2022.358253.1302

احمدرضا بریموندی؛ مرتضی سام دلیری؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ امیرعباس موسوی؛ مرتضی مبلغی


تأثیر روش فرآوری بذر بر جوانه‌زنی و استقرار بوته چغندرقند در مزرعه

دوره 38، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 83-93

10.22092/jsb.2023.352161.1251

علیرضا صفری؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ مرتضی مبلغی؛ علی جلیلیان


بررسی شکر تولیدی از چغندرقند در سال 1400

دوره 38، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 137-143

10.22092/jsb.2023.361592.1325

بابک بابائی؛ مصطفی حسین پور


طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه سمپاش خودکار به منظور تشخیص برخط علف‌هرز-گیاه در مزارع چغندرقند

دوره 37، شماره 2، مهر 1400، صفحه 223-238

10.22092/jsb.2022.355302.1298

هادی اورک؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ محمدامین آسودار؛ الهام الهی فرد


تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر واردات شکر با تأکید بر نقش بودجه‌های تحقیق و توسعه

دوره 37، شماره 2، مهر 1400، صفحه 247-262

10.22092/jsb.2022.355444.1283

حسین نوروزی؛ حامد رفیعی؛ سید صفدر حسینی؛ سعید یزدانی؛ امیر حسین چیذری


ارزیابی مقاومت ارقام چغندرقند به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه در شرایط گلخانه و مزرعه

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-10

10.22092/jsb.2022.355407.1282

مهیار شیخ الاسلامی آل آقا؛ علی جلیلیان؛ حسن یونسی


اثر تنش خشکی و روش کشت نشایی بر صفات زراعی، عملکرد کمی و کیفی و راندمان مصرف آب ارقام مختلف چغندرقند در کشت پاییزه

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 27-48

10.22092/jsb.2022.352225.1252

حسین سعیدآبادی؛ غلامرضا افشارمنش؛ محمدحسن شیرزادی؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی


تأثیر پوشش پلاستیک و پاکلوبوترازول بر ساقه روی و عملکرد چغندرقند پاییزه در منطقه مشهد

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 61-73

10.22092/jsb.2022.354893.1277

مسعود احمدی؛ حسن حمیدی؛ جواد رضایی؛ کمال حاج محمد نیا قالی باف؛ شجاعت زارع


رتبه‌بندی مناطق تولیدی چغندرقند در ایران بر اساس شاخص‌های مزیت فیزیکی تولید

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 115-130

10.22092/jsb.2021.352345.1256

مجید شهریاری؛ حمید محمدی؛ علی رضا کیخا؛ مجتبی داورپناه