درجۀ علمی– پژوهشی(علمی) این نشریه بر اساس مجوز با شماره 223/2910/3 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجوز شماره 256347/97وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد تایید قرار گرفته است.


 با کمال مسرت به اطلاع می رساند که "نشریه چغندرقند" در سال 1396 با کسب ضریب تاثیر  0.197، و کیفیت Q2 در ارزیابی سامانه نشریات علمی جهان اسلام (ISC) همچنین این نشریه جزء نشریات هسته در این پایگاه می باشد.

و در رتبه‌بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بر اساس امتیازات داوری در سال 1398 با کسب 761 امتیاز از 800 امتیاز، در رتبه (ب) قرار گرفته است.


 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.


 Google Scholar h-index: 9

دوره انتشار: دوفصلنامه

تاریخ انتشار اولین شماره: 1360

 


 

شماره جاری: دوره 36، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 0-0 

کامل علمی - پژوهشی

1. تعیین تعداد گیاهچه های چغندرقند با بکارگیری روش پردازش تصویر

محمد شاکر؛ محسن بذرافشان؛ عبدالعباس جعفری


3. اثرات اقتصادی کولتیواتور کج ساق در تولید محصول چغندرقند

علی اکبر صلح جو؛ ابراهیم زارع؛ محسن بذرافشان


5. تعیین بهترین تاریخ کاشت و برداشت ارقام منتخب چغندرقند در شرایط اقلیمی استان ایلام (کشت پاییزه)

ثریا قاسمی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ کاظم سیاوشی؛ مصطفی حسین پور


6. مدلسازی پتانسیل و خلا عملکرد چغندرقند در ایران

زهرا محمّدزاده؛ افشین سلطانی؛ حسین عجم نوروزی؛ امیربهزاد بذرگر


7. شناسایی و تحلیل موانع گسترش بیمه چغندرقند در شهرستان مشهد

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ حمید محمدی؛ سامان ضیایی؛ محمود احمدپور برازجانی


ابر واژگان