درجۀ علمی– پژوهشی(علمی) این نشریه بر اساس مجوز با شماره 223/2910/3 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجوز شماره 256347/97وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد تایید قرار گرفته است.


به اطلاع کلیه محققان و کارشناسان می رساند نشریه علمی- پژوهشی چغندرقند با انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات، تفاهمنامه همکاری به شماره 189- ز به تاریخ 1401/03/21 منعقد نموده است.


 با کمال مسرت به اطلاع می رساند که "نشریه چغندرقند" در سال 1401 نیز همچنان در ارزیابی سامانه نشریات علمی جهان اسلام (ISC) جزء نشریات هسته در این پایگاه می باشد.


نشریه چغندرقند در ارزیابی سال 1401 نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رتبه (ب) قرار دارد.


 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.


ارسال مقاله و چاپ به صورت رایگان می باشد.


 Google Scholar h-index: 12

دوره انتشار: دوفصلنامه

تاریخ انتشار اولین شماره: 1360

از سال 1360 تا سال 1380 به صورت نشریه علمی و ترویجی منتشر می شده است و از سال 1380 تا کنون نشریه به صورت علمی- پژوهشی می باشد.


نشریه چغندرقند دارای دو شناسه دیجتالی DOR و DOI می باشد.


 

 

راهنمای عضویت در پابلونز (Publons)

تکمیل فرم های تعهد نویسندگان و تعارض منافع اجباری می باشد: 

 فرم تعهد نویسندگان

فرم تعارض منافع


تذکر1: نویسندگان مسئول دقت نمایند در قسمت اضافه نمودن نویسندگان، آنها را به طور کامل به همراه مشخصات علمی(طبق فرمت وزارت علوم) وارد نمایند. امکان جا‌به‌جایی، اضافه و یا کم نمودن نویسندگان وجود ندارد. در موارد استثنا فقط مشخصات اصلاح می‌شود.

تذکر2: براساس ابلاغ دستورالعمل ارجاع دهی، باید ارجاعات بر طبق این دستورالعمل صورت پذیرد.(باتوجه به اینکه ارجاع دهی براساس ونکور بوده است، در راهنمای نویسندگان موارد تکمیل شده است)

شماره جاری: دوره 39، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 0-0 

برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول چغندرقند در استان گلستان

10.22092/jsb.2023.360462.1313

آتنا ارباب زایی مقدم؛ علی کرامت زاده؛ فرشید اشراقی؛ فرهاد شیرانی بید آبادی


ابر واژگان