درجۀ علمی– پژوهشی(علمی) این نشریه بر اساس مجوز با شماره 223/2910/3 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجوز شماره 256347/97وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد تایید قرار گرفته است.


 با کمال مسرت به اطلاع می رساند که "نشریه چغندرقند" در سال 1397 با کسب ضریب تاثیر0/250 و کیفیت Q1 در ارزیابی سامانه نشریات علمی جهان اسلام (ISC) همچنین این نشریه جزء نشریات هسته در این پایگاه می باشد.


 

نشریه چغندرقند در رتبه‌بندی سال 1399 نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رتبه (ب) قرار گرفته است.


 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.


ارسال مقاله و چاپ به صورت رایگان می باشد.


 Google Scholar h-index: 9

دوره انتشار: دوفصلنامه

تاریخ انتشار اولین شماره: 1360


نشریه چغندرقند دارای دو شناسه دیجتالی DOR و DOI می باشد.


 

شماره جاری: دوره 36، شماره 2، پاییز و زمستان 1399 

کامل علمی - پژوهشی

1. تهیه و ارزیابی مولکولی و فنوتیپی هیبریدهای چغندرقند از نظر مقاومت به ریزومانیا و نماتد گره ریشه

پیمان نوروزی؛ سیدباقر محمودی؛ داریوش طالقانی؛ اباذر رجبی؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ محسن آقایی زاده؛ جمشید سلطانی ایدلیکی؛ سعید دارابی؛ بابک بابائی؛ پرویز فصاحت؛ سعید واحدی


ابر واژگان