درجۀ علمی– پژوهشی(علمی) این نشریه بر اساس مجوز با شماره 223/2910/3 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجوز شماره 256347/97وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد تایید قرار گرفته است.


به اطلاع کلیه محققان و کارشناسان می رساند نشریه علمی- پژوهشی چغندرقند با انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات، تفاهمنامه همکاری به شماره 189- ز به تاریخ 1401/03/21 منعقد نموده است.


 با کمال مسرت به اطلاع می رساند که "نشریه چغندرقند" در سال 1398 نیز همچنان در ارزیابی سامانه نشریات علمی جهان اسلام (ISC) جزء نشریات هسته در این پایگاه می باشد.


نشریه چغندرقند در ارزیابی سال 1400 نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رتبه (ب) قرار دارد.


 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.


ارسال مقاله و چاپ به صورت رایگان می باشد.


 Google Scholar h-index: 10

دوره انتشار: دوفصلنامه

تاریخ انتشار اولین شماره: 1360

از سال 1360 تا سال 1380 به صورت نشریه علمی و ترویجی منتشر می شده است و از سال 1380 تا کنون نشریه به صورت علمی- پژوهشی می باشد.


نشریه چغندرقند دارای دو شناسه دیجتالی DOR و DOI می باشد.


راهنمای عضویت در پابلونز (Publons)

تکمیل فرم های تعهد نویسندگان و تعارض منافع اجباری می باشد: 

 فرم تعهد نویسندگان

فرم تعارض منافع


نویسندگان مسئول دقت نمایند در قسمت اضافه نمودن نویسندگان، آنها را به طور کامل به همراه مشخصات علمی(طبق فرمت وزارت علوم) وارد نمایند. امکان جا‌به‌جایی، اضافه و یا کم نمودن نویسندگان وجود ندارد. در موارد استثنا فقط مشخصات اصلاح می‌شود.

شماره جاری: دوره 38، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 0-0 

کامل علمی - پژوهشی

بررسی عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپ ها و توان تولید چغندر قند زمستانه در استان خراسان رضوی

10.22092/jsb.2022.356754.1293

مهسا فاضل؛ محمد رضا عظیمی؛ مسعود احمدی؛ حسن حمیدی؛ محمد آرمین


مطالعه برخی مؤلفه‌های فیزیولوژیکی رشد در ارقام مختلف چغندرقند (Beta vulgaris L.)

10.22092/jsb.2022.358253.1302

احمدرضا بریموندی؛ مرتضی سام دلیری؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ امیرعباس موسوی؛ مرتضی مبلغی


ابر واژگان