تعیین سردبیر جدید نشریه چغندرقند

تعیین سردبیر جدید نشریه چغندرقند

  براساس آئین نامه اردیبهشت ماه سال 1398 نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و مصوبات جلسه 104 هیأت تحریریه نشریه علمی «چغندرقند»  آقای دکتر رحیم محمدیان به عنوان سردبیر این نشریه منصوب شدند. سربلندی و توفیق روزافزون برای آقای دکتر محمدیان از درگاه ایزد متعال خواستاریم و همواره یاد و خاطره آقای دکتر اسلام مجیدی گرامی خواهد ماند.