اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 236
تعداد پذیرش 84

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 401
تعداد مشاهده مقاله 641782
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان عدم پذیرش 138 روز