اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 285
تعداد پذیرش 98

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 36
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقالات 424
تعداد مشاهده مقاله 699013
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان عدم پذیرش 132 روز
درصد پذیرش 34 %