اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 80
تعداد پذیرش 38

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 38
تعداد شماره‌ها 60
تعداد مقالات 452
تعداد مشاهده مقاله 737575
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان عدم پذیرش 95 روز
درصد پذیرش 48 %