اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 354
تعداد پذیرش 149

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 39
تعداد شماره‌ها 62
تعداد مقالات 477
تعداد مشاهده مقاله 836030
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
درصد پذیرش 42 %