نشریه علمی چغندرقند در سامانه های LinkedIn و Researchgate نمایه می شود.

نشریه علمی چغندرقند در سامانه های LinkedIn  و Researchgate  نمایه می شود.

با تشکر از کلیه اساتید، محققان و همکاران عزیز که در نشریه چغندرقند دلسوازنه همواره ما را یاری می نمایند، به اطلاع  می رساند که این نشریه در سامانه های LinkedIn  و Researchgate نمایه می شود.