تغییر سردبیر

  براساس آئین نامه اردیبهشت ماه سال 1398 نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آقای دکتر اسلام مجیدی هروان به عنوان سردبیر نشریه علمی «چغندرقند» منصوب شده اند. سربلندی و توفیق روزافزون برای آقای دکتر مجیدی و آرزوی موفقیت و شادکامی برای آقای دکتر طالقانی از درگاه ایزد متعال خواهانیم.