اثر خاک‌ورزی حفاظتی و سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب چغندرقند و گندم در تناوب گندم- چغندرقند

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی

3 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Conservation Tillage and Irrigation Water Different levels on Yield and Water productivity of Wheat and Sugar beet in Wheat-Sugar beet Rotation

نویسندگان [English]

  • mohammad joleini 1
  • Hamidreza Sharifi 2
  • mohammad Karimi 3
1 Academic member of Agricultural Engineering Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Mashhad, Iran
2 Khorasan Agriculture & Natural Resources Research Center Crop and Horticultural Science Research Department
3 Khorasan Agriculture & Natural Resources Research Center Aricultural Engineering Research Department

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sugar beet
  • Wheat
  • Conventional tillage
  • No tillage
  • Water levels