واکنش خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند به محلول پاشی متانول در شرایط مختلف رطوبت قابل دسترس

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Response of quantitative and qualitative characterization of sugar beet to methanol foliar application under water stress conditions

نویسندگان [English]

  • mehdi sadeghi-shoae 1
  • farzad paknejad 2
1 member of scientific board of sugar beet seed institute
2 Department of Agronomy, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • methanol
  • sugar beet
  • irrigation root yield
  • white sugar yield