تعیین زمان مناسب ارزیابی مقاومت ریشه های چغندرقند نسبت به پوسیدگی ریزوکتونیایی در شرایط میکروپلات بر اساس درجه روز رشد

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

2 استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the appropriate time for resistance evaluation of sugar beet roots to rhizoctonia rot based on growing degree day under micro-plot conditions

نویسندگان [English]

  • Hamed Mansouri 1
  • Hamze Hamze 1
  • mahdi hassani 2
1 Assistant professor of Sugar Beet Research Department, Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Hamedan, Iran.
2 Assistant Professor of Sugar Beet Seed Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial inoculation
  • Curve fitting
  • Disease index
  • Temperature