نویسنده = ولی اله یوسف آبادی
ارزیابی کارآیی علف‌کش‌های انتخابی در کشت نشایی چغندرقند (Beta vulgaris L.) و تعیین بهترین زمان کاربرد آنها

دوره 38، شماره 2، مهر 1401، صفحه 243-258

10.22092/jsb.2023.362225.1328

حسین نجفی؛ محمد حسن هادیزاده؛ مژگان ویسی؛ ولی اله یوسف آبادی


مقایسه عملکرد کمی، کیفی و اقتصادی کشت چغندرقند به روش نشاء ریشه لخت با کشت مستقیم بذر در منطقه همدان

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 49-60

10.22092/jsb.2022.353748.1268

حامد منصوری؛ مهدی حسنی؛ حمزه حمزه؛ علی محمد جعفری؛ ولی اله یوسف آبادی؛ محمد چهارمحالی


تاثیر کشت نشائی، تاریخ کاشت و برداشت بر عملکرد و کارائی مصرف آب چغندرقند پاییزه

دوره 35، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 175-191

10.22092/jsb.2020.125719.1215

سید علی اشرف عبداللهی؛ علی حاتمی؛ ولی اله یوسف آبادی؛ علی اشرف مهرابی


تأثیر مدیریت آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند کشت پاییزه

دوره 33، شماره 2، دی 1396، صفحه 221-235

10.22092/jsb.2018.115067.1163

مصطفی حسین پور؛ سید حمزه حسینیان؛ ولی اله یوسف آبادی


تنوع خفتگی و جوانه‌زنی بذر اکوتیپ‌های سس زراعی (Cuscuta campestris Y.) و قدرت تهاجمی اکوتیپ‌ها در چغندرقند

دوره 32، شماره 2، آذر 1395، صفحه 157-171

10.22092/jsb.2016.107216

ولی اله یوسف آبادی؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ احمد توبه؛ اسکندر زند؛ محمد غبداللهیان


تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات رشدی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه

دوره 29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 51-33

10.22092/jsb.2013.2493

مصطفی حسین پور؛ علیرضا پاک‎نژاد؛ احمد نادری؛ رحیم اسلامی‎زاده؛ ولی‎اله یوسف‎آبادی؛ حمید شریفی


بررسی جوانه‪ زنی و سبز شدن بذر ارقام منوژرم چغندرقند تحت شرایط تنش رطوبتی

دوره 27، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 152-135

10.22092/jsb.2012.704

علی جلیلیان؛ وحید دبیری؛ علی خورگامی؛ جهانشاه بساطی؛ ولی اله یوسف آبادی


بررسی تأثیر وزن‌ ریشچه و فاصلة‌ کشت بر عملکرد و خصوصیات کیفی بذر منوژرم چغندرقند

دوره 20، شماره 1، شهریور 1383، صفحه 1-13

10.22092/jsb.2004.6818

صادق‌زاده‌حمایتی سعید؛ مجید دهقانشعار؛ ولی‌اله یوسف‌آبادی؛ احمد بریموندی؛ داریوش فتح اله طالقانی


تعیین مناسب‎ترین اندازه بذر و مقادیر مواد مصرفی در پوشش‎دار کردن بذر چغندرقند تک جوانه

دوره 18، شماره 2، اسفند 1381، صفحه 95-108

10.22092/jsb.2003.8276

داریوش فتح اله طالقانی؛ مجید دهقانشعار؛ عباس قاسمی؛ ولی اله یوسف آبادی؛ محمد علی چگینی؛ منصور مصباح؛ فرحناز حمدی


بررسی تغییرات فسفر قابل دسترس خاک در واحدهای آزمایشی ثابت و اثرات آن در عملکرد چغندرقند

دوره 13، شماره 1، اسفند 1376، صفحه 50-62

10.22092/jsb.1998.113566

جواد گوهری؛ ولی اله یوسف آبادی؛ سعید غالبی؛ هوشنگ سیستانی


بررسی اثر نسبت و زمان مصرف ازت پایه بر عملکرد چغندرقند

دوره 11، شماره 1، اسفند 1374، صفحه 20-29

10.22092/jsb.1996.116526

ولی اله یوسف آبادی؛ داریوش مظاهری؛ سیدابوالحسن هاشمی دزفولی؛ جواد گوهری