ارزیابی میزان کارآیی علفکش های انتخابی در کشت نشایی چغندرقند و تعیین بهترین زمان کاربرد آنها

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

3 دانشیارمرکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی کرمانشاه

4 استادیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the efficacy of selective herbicides in transplanted sugar beet and determining the best time of their application

نویسندگان [English]

  • Hossein Najafi 1
  • Mohamad Hassan Hadizadeh 2
  • Mojgan Vassi 3
  • valiollah yosefabadi 4
1 Associate Professor, Weed Research Department, Iranian Research Institute of Plant Protection.
2 Assistant Professor in Plant Protection Department, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Khorasan Razavi.
3 Associate Professor, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Kermanshah.
4 assistant Professor of Sugar Beet Seed Institute (SBSI) - Agricultural Research Education and Extension, Karaj,Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chloridazon
  • Cycloate
  • Trifluralin
  • Weed
  • Metamitron