کلیدواژه‌ها = عملکرد ریشه
تعداد مقالات: 11
1. تاثیر کشت نشائی، تاریخ کاشت و برداشت بر عملکرد و کارائی مصرف آب چغندرقند پاییزه

دوره 35، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

سید علی اشرف عبداللهی؛ علی حاتمی؛ ولی اله یوسف آبادی؛ علی اشرف مهرابی


2. واکنش صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های چغندرقند به تاریخ های مختلف کاشت و برداشت

دوره 34، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-15

هدایت وحیدی؛ بهرام میرشکاری؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ اباذر رجبی؛ مهرداد یارنیا


4. تجزیه الگوی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای عملکرد ارقام چغندرقند با استفاده از روش چند متغیره AMMI

دوره 33، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-147

خداداد مصطفوی؛ اباذر رجبی؛ محمدرضا اوراضی زاده


5. واکنش ژنوتیپ های مختلف چغندرقند به تنش های کم آبیاری

دوره 32، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 135-146

محمد نبی ایلکایی؛ پیمان فروزش؛ داود حبیبی؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ اباذر رجبی


6. اثر سطوح مختلف پتاسیم و نیتروژن بر عملکردهای کمی و کیفی چغندرقند در شرایط تنش خشکی

دوره 32، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-49

حمید نوشاد؛ رحیم محمدیان؛ سمر خیامیم


7. تأثیر سطوح کود نیتروژن و کم‌آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

دوره 31، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 156-141

مهدی جوزی؛ حمید زارع ابیانه


8. بررسی عملکرد ریشه و عیار قند هیبریدهای جدید چغندرقند در شرایط کم آبیاری و آبیاری کامل

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 205-193

مستانه شریفی؛ سید ابراهیم دهقانیان


9. ارزیابی وراثت پذیری و شناسایی هیبرید های مناسب برای کشت دوم در چغندرقند

دوره 29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 174-163

اباذر رجبی؛ پیرنیا پیرایه؛ رضا امیری؛ سلیمی صفیه؛ محسن ابراهیمی؛ محسن آقائی‎زاده


10. تأثیر فشردگی خاک بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 214-205

حسن ابراهیمی کولائی؛ عباس نوروزی؛ مهدی حسنی؛ محمدرضا بختیاری؛ عادل پدرام؛ حمید نوشاد


11. مطالعه ارتباط کاهش درصد قند با تولید برگهای جدید چغندرقند در مغان

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1379، صفحه 13-30

داریوش طالقانی؛ مجید محرم زاده؛ جواد گوهری؛ علی کاشانی؛ قاسم توحیدلو؛ محمدعلی چگینی