کلیدواژه‌ها = عملکرد ریشه
تأثیر پرتوتابی گاما روی عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپ‌های مختلف چغندرقند تحت شرایط مختلف آبیاری

دوره 38، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 55-70

10.22092/jsb.2023.357667.1297

رحیم محمودی؛ بهزاد ثانی؛ مهدی صادقی شعاع؛ فائزه رجب زاده؛ حمید مظفری


تأثیر پوشش پلاستیک و پاکلوبوترازول بر ساقه روی و عملکرد چغندرقند پاییزه در منطقه مشهد

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 61-73

10.22092/jsb.2022.354893.1277

مسعود احمدی؛ حسن حمیدی؛ جواد رضایی؛ کمال حاج محمد نیا قالی باف؛ شجاعت زارع


اثرات تاریخ کاشت، پاکلوبوترازول و کود نیتروژن بر درصد ساقه‌روی و سایر صفات کمی و کیفی سه رقم چغندرقند پاییزه

دوره 36، شماره 2، مهر 1399، صفحه 155-169

10.22092/jsb.2021.352233.1254

سمیرا افراخته؛ داوود حبیبی؛ مهدی صادقی شعاع؛ فرزاد پاکنژاد؛ منصور سراجوقی


تعیین بهترین تاریخ کاشت و برداشت ارقام منتخب چغندرقند در شرایط اقلیمی استان ایلام (کشت پاییزه)

دوره 36، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 15-25

10.22092/jsb.2021.343129.1240

ثریا قاسمی؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ کاظم سیاوشی؛ مصطفی حسین پور


تاثیر کشت نشائی، تاریخ کاشت و برداشت بر عملکرد و کارائی مصرف آب چغندرقند پاییزه

دوره 35، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 175-191

10.22092/jsb.2020.125719.1215

سید علی اشرف عبداللهی؛ علی حاتمی؛ ولی اله یوسف آبادی؛ علی اشرف مهرابی


Performance of ten sugar beet varieties for growth, yield and juice quality under different soil salinity levels

دوره 35، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 233-249

10.22092/jsb.2020.341558.1232

فراخ ابوالعلی؛ ک.ا. صادق؛ م.ی. الباکری


واکنش صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های چغندرقند به تاریخ های مختلف کاشت و برداشت

دوره 34، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 1-15

10.22092/jsb.2018.120304.1175

هدایت وحیدی؛ بهرام میرشکاری؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ اباذر رجبی؛ مهرداد یارنیا


واکنش ژنوتیپ های مختلف چغندرقند به تنش های کم آبیاری

دوره 32، شماره 2، آذر 1395، صفحه 135-146

10.22092/jsb.2016.107054

محمد نبی ایلکایی؛ پیمان فروزش؛ داود حبیبی؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ اباذر رجبی


ارزیابی وراثت پذیری و شناسایی هیبرید های مناسب برای کشت دوم در چغندرقند

دوره 29، شماره 2، آذر 1392، صفحه 174-163

10.22092/jsb.2014.5675

اباذر رجبی؛ پیرنیا پیرایه؛ رضا امیری؛ سلیمی صفیه؛ محسن ابراهیمی؛ محسن آقائی‎زاده


تأثیر فشردگی خاک بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 214-205

10.22092/jsb.2011.946

حسن ابراهیمی کولائی؛ عباس نوروزی؛ مهدی حسنی؛ محمدرضا بختیاری؛ عادل پدرام؛ حمید نوشاد


مطالعه ارتباط کاهش درصد قند با تولید برگهای جدید چغندرقند در مغان

دوره 16، شماره 2، آبان 1379، صفحه 13-30

10.22092/jsb.2000.113497

داریوش طالقانی؛ مجید محرم زاده؛ جواد گوهری؛ علی کاشانی؛ قاسم توحیدلو؛ محمدعلی چگینی