نویسنده = بابک بابائی
بررسی شکر تولیدی از چغندرقند در سال 1400

دوره 38، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 137-143

10.22092/jsb.2023.361592.1325

بابک بابائی؛ مصطفی حسین پور


گزارش تحلیلی کشت پاییزه چغندرقند در سال زراعی 1401-1400

دوره 37، شماره 2، مهر 1400، صفحه 263-268

10.22092/jsb.2023.360684.1316

مصطفی حسین پور؛ محمدسعید حسنوندی؛ سعید یاراحمدی؛ علی جلیلیان؛ محسن بذرافشان؛ بابک بابائی


تهیه و ارزیابی مولکولی و فنوتیپی هیبریدهای چغندرقند از نظر مقاومت به ریزومانیا و نماتد گره ریشه

دوره 36، شماره 2، مهر 1399، صفحه 117-128

10.22092/jsb.2021.351098.1243

پیمان نوروزی؛ سیدباقر محمودی؛ داریوش طالقانی؛ اباذر رجبی؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ محسن آقایی زاده؛ جمشید سلطانی ایدلیکی؛ سعید دارابی؛ بابک بابائی؛ پرویز فصاحت؛ سعید واحدی


تأثیر اندازه وزنی ریشه چغندرقند در تخمین ساکارز به روش چگالیسنجی در مقایسه با روش پلاریمتری

دوره 36، شماره 2، مهر 1399، صفحه 129-138

10.22092/jsb.2021.356267.1291

بابک بابائی؛ محمدرضا خانمحمدی خرمی؛ امیر باقری گرما رودی؛ محمد عبداللهیان نوقابی


بررسی پارامترهای ژنتیکی و ارتباط بین صفات فیزیولوژیکی و عملکردی چغندرقند تحت شرایط نرمال و تنش شوری

دوره 36، شماره 2، مهر 1399، صفحه 139-154

10.22092/jsb.2021.356021.1289

عبدالمجید خورشید؛ اباذر رجبی؛ علی اکبر اسدی؛ حیدر عزیزی؛ بابک بابائی


بررسی سیلوپذیری ژنوتیپ‌های اصلاحی چغندرقند مقاوم به ریزومانیا

دوره 35، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-12

10.22092/jsb.2019.124188.1206

بابک بابائی؛ محسن بذرافشان؛ سیدباقر محمودی


معرفی روش مناسب عیارسنجی چغندرقند تولید شده تحت شرایط خشکی، شوری و نرمال

دوره 29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 111-99

10.22092/jsb.2013.1298

بابک بابائی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ محمدرضا جهاداکبر؛ ولی اله ولی اله یوسف آبادی


بهینه‪سازی استخراج سلولز از خمیر چغندرقند

دوره 27، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 210-197

10.22092/jsb.2012.1655

بابک بابائی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ حمید نوشاد؛ سعید واحدی


تأثیر کاربرد شیرآهک با غلظت‌های مختلف در سیلو بر کاهش ضایعات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 26، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 91-81

10.22092/jsb.2010.765

بابک بابائی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ سیدباقر محمودی


تأثیر نوع پوشش سیلوی کنار مزرعه و نحوه سرزنی ریشه بر ضایعات قندی چغندرقند

دوره 23، شماره 1، شهریور 1386، صفحه 77-67

10.22092/jsb.2007.1253

بابک بابائی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ حمید نوشاد؛ سودابه مسعودی


اصطلاحات و تعاریف کمیت و کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند

دوره 21، شماره 1، مهر 1384، صفحه 101-104

10.22092/jsb.2005.8201

محمد عبداللهیان نوقابی؛ رضا شیخ‌الاسلامی؛ بابک بابائی