اصطلاحات و تعاریف کمیت و کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند

نوع مقاله: گزارش کوتاه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات چغندرقند- کرج، ایران.

2 هیئت علمی مؤسسه تحقیقات چغندرقند


عنوان مقاله [English]

Technical terms of sugar beet quantity and quality

نویسندگان [English]

  • M. Abdollahian noghabi 1
  • R. Shikholeslami 2
  • B. Babaee 1
1 Researcher of Sugar Beet Seed Institute, Karaj, Iran.
2 Sugar Beet Seed Institute