دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، مهر 1384، صفحه 1-104 

کامل علمی - پژوهشی

تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی چغندرقند

صفحه 14-1

10.22092/jsb.2005.1690

محمدرضا میرزایی؛ سیدمعین‌الدین رضوانی؛ جواد گوهری


هیبریدهای بین گونه‌ای در چغندرقند (جنسBeta) با استفاده از روش نجات جنین

صفحه 30-15

10.22092/jsb.2005.1691

فرانک روزبه؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ نسرین یاوری؛ محمود مصباح


بهره‌وری عوامل و نهاده‌های تولید در مزارع چغندرقند شهرستان اقلید

صفحه 41-31

10.22092/jsb.2005.1692

حمید محمدی؛ سید نعمت‌اله موسوی؛ فرشید کفیل‌زاده؛ مجید رحیمی


اصطلاحات و تعاریف کمیت و کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند

صفحه 101-104

10.22092/jsb.2005.8201

محمد عبداللهیان نوقابی؛ رضا شیخ‌الاسلامی؛ بابک بابائی