دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 1-94 
مناسبترین تعداد ریشه جهت اندازه‎گیری عیار قند چغندرقند

صفحه 67-80

10.22092/jsb.2002.8273

جواد گوهری؛ حسین فضلی؛ قاسم توحیدلو؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ رضا شیخ الااسلامی؛ اباذر رجبی؛ منصور مصباح؛ فرحناز حمدی؛ علی کاشانی