دوره و شماره: دوره 29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-131 

کامل علمی - پژوهشی

تهیه گرده‎افشان دیپلوئید مقاوم به بیماری سفیدک سطحی چغندرقند

صفحه 13-1

10.22092/jsb.2013.2939

جهانشاه بساطی؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ علی جلیلیان؛ عادل نعمتی؛ علی حبیب خدائی


ارزیابی شاخص‎های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ‎زدگی در مرحله گیاهچه‎ای

صفحه 31-15

10.22092/jsb.2013.1301

احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی؛ مجید دشتی؛ حمیدرضا مهرآبادی؛ احسان عیشی‎رضایی؛ مسعود احمدی


تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات رشدی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه

صفحه 51-33

10.22092/jsb.2013.2493

مصطفی حسین پور؛ علیرضا پاک‎نژاد؛ احمد نادری؛ رحیم اسلامی‎زاده؛ ولی‎اله یوسف‎آبادی؛ حمید شریفی


مدل مناسب مصرف بهینه کود نیتروژن در آبیاری نشتی چغندرقند

صفحه 69-53

10.22092/jsb.2013.2491

سید معین الدین رضوانی؛ عباس نوروزی؛ کامران آذری؛ علی محمد جعفری


بررسی امکان کشت پاییزه چغندرقند در منطقه فسا

صفحه 84-71

10.22092/jsb.2013.1299

غلامرضا اشرف منصوری؛ مستانه شریفی؛ فرحناز حمدی


معرفی روش مناسب عیارسنجی چغندرقند تولید شده تحت شرایط خشکی، شوری و نرمال

صفحه 111-99

10.22092/jsb.2013.1298

بابک بابائی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ محمدرضا جهاداکبر؛ ولی اله ولی اله یوسف آبادی