نویسنده = حمید نوشاد
شبیه سازی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد چغندرقند

دوره 31، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 15-1

10.22092/jsb.2015.12072

سمر خیامیم؛ محمد بنایان اول؛ حمید نوشاد؛ فرانک روزبه


اثر تنش شوری بر اجزای فتوسنتزی چغندرقند در شرایط گلخانه و مزرعه

دوره 30، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 73-59

10.22092/jsb.2014.1300

سمر خیامیم؛ محمد رضا جهاداکبر؛ حمید نوشاد؛ فرانک روزبه؛ لیلا زاویه مودت


بهینه‪سازی استخراج سلولز از خمیر چغندرقند

دوره 27، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 210-197

10.22092/jsb.2012.1655

بابک بابائی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ حمید نوشاد؛ سعید واحدی


عکس‪‪العمل چغندرقند به کاربرد کودهای نیتروژنه کندرها

دوره 27، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 85-99

10.22092/jsb.2011.686

عبدالحسین ضیائیان؛ محمود نیرومندجهرمی؛ حمید نوشاد


تأثیر فشردگی خاک بر برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 214-205

10.22092/jsb.2011.946

حسن ابراهیمی کولائی؛ عباس نوروزی؛ مهدی حسنی؛ محمدرضا بختیاری؛ عادل پدرام؛ حمید نوشاد


برآورد نیروی لازم برای برداشت و تعیین میزان تلفات و انتقال خاک به همراه فرم‪های مختلف ریشه چغندرقند

دوره 25، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 140-125

10.22092/jsb.2010.980

سمر خیامیم؛ حمید نوشاد؛ فرحناز حمدی؛ عباس امینی؛ امیرحسین رستم‪پور


اثر روش نگه‌داری ریشه در سیلوی کنار مزرعه بر ضایعات وزنی و کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند

دوره 25، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 85-71

10.22092/jsb.2009.976

محمد عبداللهیان نوقابی؛ بابک بابایی؛ بیتا منصوری؛ حمید نوشاد


تأثیر نوع پوشش سیلوی کنار مزرعه و نحوه سرزنی ریشه بر ضایعات قندی چغندرقند

دوره 23، شماره 1، شهریور 1386، صفحه 77-67

10.22092/jsb.2007.1253

بابک بابائی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ حمید نوشاد؛ سودابه مسعودی


تأثیر مقادیر مختلف کوددامی بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در تناوب گندم و چغندرقند

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1386، صفحه 78-67

10.22092/jsb.2007.1686

داریوش طالقانی؛ سعید صادق‌زاده حمایتی؛ حمید نوشاد؛ مجید دهقانشعار؛ قاسم توحیدلو؛ فرحناز حمدی