دوره و شماره: دوره 36، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-115 

کامل علمی - پژوهشی

1. شناسایی والد مادری مناسب در تهیه ارقام مقاوم به بیماری‏های مهم خاکزاد چغندرقند

صفحه 1-13

سیدباقر محمودی؛ پیمان نوروزی؛ سمر خیامیم؛ محسن بذرافشان؛ حامد منصوری؛ مسعود احمدی؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ محسن آقایی زاده


2. تعیین بهترین تاریخ کاشت و برداشت ارقام منتخب چغندرقند در شرایط اقلیمی استان ایلام (کشت پاییزه)

صفحه 15-25

ثریا قاسمی؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ کاظم سیاوشی؛ مصطفی حسین پور


3. مدلسازی پتانسیل و خلا عملکرد چغندرقند در ایران

صفحه 27-46

زهرا محمّدزاده؛ افشین سلطانی؛ حسین عجم نوروزی؛ امیربهزاد بذرگر


4. اثرات اقتصادی کولتیواتور کج ساق در تولید محصول چغندرقند

صفحه 47-55

علی اکبر صلح جو؛ ابراهیم زارع؛ محسن بذرافشان


8. شناسایی و تحلیل موانع گسترش بیمه چغندرقند در شهرستان مشهد

صفحه 93-106

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ حمید محمدی؛ سامان ضیایی؛ محمود احمدپور برازجانی