دوره و شماره: دوره 36، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-115 

کامل علمی - پژوهشی

شناسایی والد مادری مناسب در تهیه ارقام مقاوم به بیماری‏های مهم خاکزاد چغندرقند

صفحه 1-13

10.22092/jsb.2021.351187.1244

سیدباقر محمودی؛ پیمان نوروزی؛ سمر خیامیم؛ محسن بذرافشان؛ حامد منصوری؛ مسعود احمدی؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ محسن آقایی زاده


تعیین بهترین تاریخ کاشت و برداشت ارقام منتخب چغندرقند در شرایط اقلیمی استان ایلام (کشت پاییزه)

صفحه 15-25

10.22092/jsb.2021.343129.1240

ثریا قاسمی؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ داریوش طالقانی؛ کاظم سیاوشی؛ مصطفی حسین پور


مدلسازی پتانسیل و خلا عملکرد چغندرقند در ایران

صفحه 27-46

10.22092/jsb.2021.352324.1255

زهرا محمّدزاده؛ افشین سلطانی؛ حسین عجم نوروزی؛ امیربهزاد بذرگر


شناسایی و تحلیل موانع گسترش بیمه چغندرقند در شهرستان مشهد

صفحه 93-106

10.22092/jsb.2021.343239.1241

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ حمید محمدی؛ سامان ضیایی؛ محمود احمدپور برازجانی