کلیدواژه‌ها = کارایی مصرف آب
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر کشت نشائی، تاریخ کاشت و برداشت بر عملکرد و کارائی مصرف آب چغندرقند پاییزه

دوره 35، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

سید علی اشرف عبداللهی؛ علی حاتمی؛ ولی اله یوسف آبادی؛ علی اشرف مهرابی


2. ارزیابی روش‌های آبیاری قطره‎ای نواری و جویچه‌ای در مزارع چغندرقند

دوره 29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 188-175

حمیدرضا سالمی؛ محمدرضا جهاداکبر؛ علیرضا نیکویی


3. بررسی کمیت و کیفیت چغندرقند در دو سیستم آبیاری جویچه‌ای و قطره‌ای در همدان

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 122-111

محمدرضا میرزایی؛ علی قدمی فیروزآبادی


4. رابطه ایزوتوپ‌های پایدار کربن با کارایی مصرف آب در چغندرقند در شرایط تنش و بدون‌تنش خشکی

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 12-1

اباذر رجبی؛ هووارد گریفیتس؛ اریک اوبر


5. بررسی کمیت و کیفیت محصول چغندرقند در دو روش آبیاری نشتی و قطره‌ای در شمال خوزستان

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 57-39

مصطفی حسین پور؛ علی سروش زاده؛ مجید آقا علیخانی؛ محمد خرمیان؛ داریوش طالقانی