کلیدواژه‌ها = چغندرقند پاییزه
تاثیر کشت نشائی، تاریخ کاشت و برداشت بر عملکرد و کارائی مصرف آب چغندرقند پاییزه

دوره 35، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 175-191

10.22092/jsb.2020.125719.1215

سید علی اشرف عبداللهی؛ علی حاتمی؛ ولی اله یوسف آبادی؛ علی اشرف مهرابی


تأثیر مدیریت آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند کشت پاییزه

دوره 33، شماره 2، دی 1396، صفحه 221-235

10.22092/jsb.2018.115067.1163

مصطفی حسین پور؛ سید حمزه حسینیان؛ ولی اله یوسف آبادی


ارزیابی شاخص‎های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ‎زدگی در مرحله گیاهچه‎ای

دوره 29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 31-15

10.22092/jsb.2013.1301

احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی؛ مجید دشتی؛ حمیدرضا مهرآبادی؛ احسان عیشی‎رضایی؛ مسعود احمدی


تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات رشدی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه

دوره 29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 51-33

10.22092/jsb.2013.2493

مصطفی حسین پور؛ علیرضا پاک‎نژاد؛ احمد نادری؛ رحیم اسلامی‎زاده؛ ولی‎اله یوسف‎آبادی؛ حمید شریفی