بررسی امکان توسعه کشت چغندرقند پاییزه و بهبود بهره‌وری آب در میاناب شوشتر

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

2 استادیار پژوهش بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the possibility of developing autumn-sown sugar beet and improving water productivity in the Mianab- Shushtar

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khorramian 1
  • Mostafa Hossain pour 2
1 Assistant Professor Agricultural Engineering Research Department. Safiabad Agricultural Research and Education and Natural Resources Center, AREEO, Dezful, Iran
2 Assistant Professor Agricultural Engineering Research Department. Safiabad Agricultural Research and Education and Natural Resources Center, AREEO, Dezful, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alternate furrow irrigation
  • water productivity
  • autumn sugarbeet