شناسایی مناطق مستعد کشت پاییزه چغندرقند در استان های لرستان، ایلام بر اساس دما و بارش

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی کشاورزی، پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران

2 استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران

3 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی-کرج-ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of areas prone to autumn cultivation of sugar beet in Lorestan and Ilam provinces based on temperature and rainfall

نویسندگان [English]

  • mohsen azizi 1
  • mohsen azizi 2
  • Dariush Fathollah Taleghani 3
1 . student in Agricultural Meteorology, Kish International Campus, University of Tehran
2 Professor, Department of Natural Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Iran
3 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • autumn sugar beet
  • Lorestan
  • Ilam
  • temperature
  • rainfall