نویسنده = ���������� ��������
تأثیر بیماری سفیدک سطحی چغندرقند بر کمیت وکیفیت محصول در استان کرمانشاه

دوره 19، شماره 2، اسفند 1382، صفحه 97-108

10.22092/jsb.2004.7195

جهانشاه بساطی؛ اسدا... زارعی؛ محمدرضا ضرابی؛ حسین فضلی


مناسبترین تعداد ریشه جهت اندازه‎گیری عیار قند چغندرقند

دوره 18، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 67-80

10.22092/jsb.2002.8273

جواد گوهری؛ حسین فضلی؛ قاسم توحیدلو؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ رضا شیخ الااسلامی؛ اباذر رجبی؛ منصور مصباح؛ فرحناز حمدی؛ علی کاشانی