تأثیر روش فرآوری بذر بر جوانه‌زنی، استقرار بوته و عملکرد چغندرقند

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه زراعت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس-چالوس، ایران

2 استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران.

4 دانشیار پژوهشی بخش تحقیقات چغندرقند مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرمانشاه، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of seed processing methods on the germination, establishment and yield of sugar beet

نویسندگان [English]

  • Alireza Safari 1
  • S. Sadeghzadeh Hemayati 2
  • Morteza Mobaleghi 3
  • ali jalilian 4
1 Student of the Department of Agriculture, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University, Chalous Branch, Iran
2 Assistant Professor of Sugar Beet Seed Institute (SBSI) - Agricultural Research Education and Extension, Karaj,Iran
3 3Assistant Professor, Department of Agriculture, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University, Chalous Branch, Chalous, Iran.
4 Associate professor of Sugar Beet Research Department, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Kermanshah, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • insecticide
  • seed winnowing
  • seed size
  • sugar beet