نویسنده = �������������� ������
شناسایی والد مادری مناسب در تهیه ارقام مقاوم به بیماری‏های مهم خاکزاد چغندرقند

دوره 36، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-13

10.22092/jsb.2021.351187.1244

سیدباقر محمودی؛ پیمان نوروزی؛ سمر خیامیم؛ محسن بذرافشان؛ حامد منصوری؛ مسعود احمدی؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ محسن آقایی زاده


مروری بر تحقیقات تقویم زراعی چغندرقند در ایران

دوره 24، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 124-121

10.22092/jsb.2008.1041

سمر خیامیم؛ داریوش طالقانی


مدلﺳازی رشد چغندرقند: اهداف و نیازها

دوره 20، شماره 1، شهریور 1383، صفحه 95-93

10.22092/jsb.2004.6830

سمر خیامیم؛ جواد گوهری


تعیین ضریب استهلاک نوری و راندمان مصرف نور چغندرقند در شرایط مختلف تراکم و کود نیتروژن

دوره 18، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 51-66

10.22092/jsb.2002.8221

سمر خیامیم؛ داریوش مظاهری؛ محمد بنایان اول؛ جواد گوهری؛ محمدرضا جهانسوز