ارزیابی مقدماتی ژرم پلاسم جدید چغندرقند از نظر تحمل به شوری

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preliminary evaluation of new sugar beet germplasm for salinity tolerance

نویسندگان [English]

  • zahra Abbasi
  • Mehrdad Mahluji
Horticulture Crops Research Departrnent, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, (AREEO), Isfahan, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • beta vulgaris
  • STI index
  • Seed germination
  • plant establishment