کاربرد مدل برنامه‌ریزی حمل‌ و نقل در صنایع قند و شکر استان فارس

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، جهرم، ایران.

2 استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم ، جهرم، ایران.

چکیده

استان فارس در تولید چغندرقند کشور پس‏از استان­های خراسان و آذربایجان­غربی در رتبه سوم قرار دارد و حجم بالایی از چغندرقند در نقاط مختلف این استان جابجا می­شود. این مطالعه در سال 1385 با هدف ارایه الگوی حاوی حداقل هزینه در شبکه انتقال قند و شکر از مراکز تولید استان فارس تا مراکز تصفیه و نگه‏داری و نهایتاً مراکز توزیع و مصرف صورت گرفت. مراکز تولید شامل مرودشت 3/27، اقلید 9/27، فسا 3/11، کوار3/7 و ممسنی 2/20 درصد از کل تولید استان می­باشد و بخشی از قند و شکر استان از طریق واردات تأمین می­گردد. مراکز تصفیه و نگه‏داری متقاضی محصول مراکز یاد شده شامل مرودشت، شیراز، یاسوج، بوشهر، اقلید، آباده، لار، ابرقو، فسا، تهران، اصفهان، ممسنی، کازرون، استهبان و سپیدان می‌باشند. مراکز مصرف نیز شامل تمامی شهرستان­های استان فارس می­باشد. هزینه حمل قند و شکر میان مراکز تولید تا مصرف در الگوی فعلی 55/56 میلیارد ریال است که در الگوی بهینه این رقم 23 درصد کاهش می­یابد. از رقم یاد شده سهم شبکه انتقال از مراکز تولید تا مراکز تصفیه و نگه‏داری و شبکه انتقال به مراکز مصرف به ترتیب برابر با 1/71 و 9/28 درصد است. مهم‏ترین تغییرات در الگوی بهینه میان شبکه تولید و تصفیه و نگه‏داری تغییر در مسیرهای انتقال محصول مراکز تولید مرودشت، اقلید و ممسنی می­باشد. محصول مرودشت در الگوی بهینه علاوه‏بر مرودشت و شیراز به یاسوج و بوشهر و ابرقو ارسال می­گردد. محصول اقلید در الگوی بهینه به جای تأمین مراکز نگه‏داری شیراز به تهران و اصفهان ارسال می­گردد. بخشی از محصول تولیدی ممسنی نیز که در حال حاضر به تهران و اصفهان ارسال می­گردد در الگوی بهینه به یاسوج و بوشهر اختصاص یافته است. در شبکه انتقال محصول از مراکز تصفیه و نگه‏داری به مراکز مصرف نیز تغییر الگوی بهینه نسبت به الگوی فعلی عمدتاً به مراکز نگه‏داری شهرستان‏های شیراز، اقلید و آباده مربوط می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of transportation programming model in sugar industries in Fars Province

نویسندگان [English]

  • S. Ghezel Jahromi 1
  • H. Mohammadi 1
  • H. Sadeghi 2
1 Assistant Professor of Islamic Azad University, Jahrom Branch, Iran
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Jahrom Branch, Iran
چکیده [English]

The objective of this study was to develop a cost minimizing pattern for cube sugar and sugar transportation from production centers to refinement and storage centers and finally to distribution and consumption  centers in  Fars province. Producing centers are Marvdasht (27.3%), Eghlid (27.9%), Fasa (11.3%), Kavar (7.3%) and Mamasani (20.2%). Some of the province’s cube sugar and sugar is provided by import. The refinement and storage centers receiving the production of the mentioned producing centers are Marvdasht, Yasuj, Boosher, Eghlid, Abade, Lar, Abarghoo, Fasa,Tehran,Isfahan, Mamasani, Kazeroon, Istahban and Sepidan. The consumption centers also include all ofFarsprovince townships. The transportation cost of the current transporting network amount to 56.55 billion Rials reducing by 23% in optimal solution. Of the figure, transportation network between producing and refinement and storage centers accounts for 71.1% and 28.9% of the total cost rise from transportation network between refinement and storage and distribution and consumption centers. The main changes in network between producing and refinement and storage centers relate to transporting paths of Marvdasht, Eqlid and Mamasani. In optimal pattern production of Marvdasht is allocated to Yasuj, Boosher and Abarghoo in addition to Marvdasht andShiraz. In optimal pattern, Eqlid’s production instead ofShiraz’s refinement and storage centers is transported toTehranandIsfahanones. A part of Mamasani’s production being transported toTehranandIsfahanin current network is allocated to Yasuj and Boosher. In the transportation network between refinement and storage and distribution and consumption centers the main difference of current and optimal solutions relates to refinement and storage ofShiraz, Eqlid and Abade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cube Sugar
  • Fars province
  • Optimal Solution
  • sugar
  • transportation