کلیدواژه‌ها = پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه
ارزیابی مقاومت ارقام چغندرقند به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه در شرایط گلخانه و مزرعه

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-10

10.22092/jsb.2022.355407.1282

مهیار شیخ الاسلامی آل آقا؛ علی جلیلیان؛ حسن یونسی


بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر پوسیدگی‌های ریشه ناشی از R. solani و F. oxysporum

دوره 35، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 121-139

10.22092/jsb.2019.124950.1212

سمیه مشاری؛ رقیه همتی؛ سیدباقر محمودی؛ عادل پدرام