کلیدواژه‌ها = شکر
بررسی شکر تولیدی از چغندرقند در سال 1400

دوره 38، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 137-143

10.22092/jsb.2023.361592.1325

بابک بابائی؛ مصطفی حسین پور


برآورد تابع تقاضای واردات شکر ایران (رهیافت ARDL)

دوره 35، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 207-216

10.22092/jsb.2020.127496.1226

پریچهر نجفی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ یدالله بستان؛ احمد فتاحی اردکانی


واکنش صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های چغندرقند به تاریخ های مختلف کاشت و برداشت

دوره 34، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 1-15

10.22092/jsb.2018.120304.1175

هدایت وحیدی؛ بهرام میرشکاری؛ سعید صادق‌زاده‌حمایتی؛ اباذر رجبی؛ مهرداد یارنیا