نویسنده = محمد نبی ایلکایی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه شرایط اقلیمی استان فارس برای توسعه کشت پاییزه چغندرقند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 35، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 13-31

نوید ادیبی فرد؛ داوود حبیبی؛ محسن بذرافشان؛ داریوش طالقانی؛ محمد نبی ایلکایی


2. واکنش ژنوتیپ های مختلف چغندرقند به تنش های کم آبیاری

دوره 32، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 135-146

محمد نبی ایلکایی؛ پیمان فروزش؛ داود حبیبی؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ اباذر رجبی