نویسنده = سعید یزدانی
تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر واردات شکر با تأکید بر نقش بودجه‌های تحقیق و توسعه

دوره 37، شماره 2، مهر 1400، صفحه 247-262

10.22092/jsb.2022.355444.1283

حسین نوروزی؛ حامد رفیعی؛ سید صفدر حسینی؛ سعید یزدانی؛ امیر حسین چیذری


ارزیابی کارایی تولیدکنندگان چغندرقند دشت قزوین

دوره 28، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 221-209

10.22092/jsb.2013.992

سعید یزدانی؛ رضا رحیمی