تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر واردات شکر با تأکید بر نقش بودجه‌های تحقیق و توسعه

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 استاد گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی- دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of components affecting sugar imports with emphasis on the role of research and development budgets

نویسندگان [English]

  • Hossein Noroozi 1
  • Hamed Rafiee 2
  • seyed safdar hosseini 1
  • Saeed Yazdani 3
  • amir hossein chizari 1
1 university of Tehran
2 Assistant Prof. Department of Agricultural economics and development, University of Tehran
3 Professor of Agricultural Economics Dept. Agriculture and Natural Recourses Faculty, University of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade
  • Exchange Rate
  • Price of Imported Goods
  • Oil Revenues
  • Sugar Beet