روشی ساده و مؤثر برای استخراج DNA ژنومی از گیاه و قارچ جهت آزمونﻫای مبتنی برPCR

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات چغندرقند


عنوان مقاله [English]

Simple and effective method for genomic DNA extraction from plant and fungus for PCR-based analyses

نویسنده [English]

  • ‍P. Norouzi
Sugar Beet Seed Institute, Iran