پراکنش و شدت آلودگی نماتد سیستی Heterodera schachtii در مزارع چغندرقند استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، مؤسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران

2 مدیرعامل شرکت تحقیقاتی و خدمات فنی مکانیزه چغندرقند ارومیه

3 مسئول آزمایشگاه نماتد شرکت تحقیقاتی و خدمات فنی مکانیزه چغندرقند ارومیه و استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی موسسه آموزش

4 دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Distribution and infestation intensity of the cyst nematode Heterodera schachtii in sugar beet fields of West Azerbaijan province

نویسندگان [English]

  • Abbas Mokaram Hesar 1
  • Yashar Jafari 2
  • Shirin Nikou 3
  • Farokh Asadzadeh 4
1 Department of Plant Protection, School of Agriculture, Afagh Higher Education Institute, Urmia, Iran
2 Ceo of researches company and mechanizied technical services of urmia sugar beet
3 Head of nematode Laboratory in researches company and mechanizied technical services of urmia sugar beet and Assistant professor of plant pathology, Faculty of agriculture, Afaq higher education institute
4 Associate Professor of soil science, Faculty of agriculture, Urmia university

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyst nematode
  • sugar beet
  • population
  • West Azerbaijan