ارزیابی عوامل محدودکننده عملکرد چغندرقند بهاره در کشور با استفاده از روش CPA

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 أانش آموخته دوری دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

3 استادیار گروه زراعت، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار

5 دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

As assessment of the factors limiting spring-sown sugar beet yield in Iran: The application of the CPA method

نویسندگان [English]

  • Saeed Sadeghzadeh Hemayati 1
  • Peyman Hesadi 2
  • hamid mozafari 3
  • payam moaveni 4
  • Behzad Sani 5
1 Associate Professor of Sugar Beet Seed Institute (SBSI) - Agricultural Research Education and Extension, Karaj,Iran
2 Department of Agronomy, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Agronomy, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant professor
5 Department of Agronomy, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • actual yield
  • attainable yield
  • CPA method
  • farm manage
  • yield gap