مقدار آب سمپاشی بهینه برای کاربرد تری‌فلوسولفورون-متیل علیه تاج خروس ریشه قرمز

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی- دانشگاه بوعلی همدان

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal spray water volume for the application of triflusulfuron-methyl against redroot pigweed

نویسندگان [English]

  • Akbar Aliverdi 1
  • Nasrin Zendehpak 2
1 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • herbicide
  • spray water volume
  • sugar beet
  • weed