اثرات تنش شوری روی برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و محتوی رنگیزهای ارقام ارقام چغندرقند

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of salinity stress on some physiological attributes and pigment content of sugar beet cultivars

نویسندگان [English]

  • Seyed Mehdi Razavi
  • Reza Agayari
  • Parisa Nasrollahi
University of Mohaghegh Ardabili

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salt
  • Sugar Beet
  • Flavonoids
  • Betalines