تشدید بیان ژنهای شبه تایونین در گیاه آرابیدوپسیس و مقاومت به نماتد Heterodera schachtii

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل- زابل- ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Overexpression of thionin-like genes in Arabidopsis and resistance to Heterodera schachtii

نویسنده [English]

  • Shir Ahmad Sarani
University of Zabol, Department of Plant Protection, Zabol-Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabidopsis
  • Resistance
  • Thionin-like
  • Sugar beet nematode