ارزیابی بازار شکر از منظر نوسانات قیمت و پیامدهای آن در سطح جهان

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

تحولات اخیر اعم از تغییرات شرایط جوی به‌ویژه گرمایش کره زمین و از سوی دیگر چالش‌های بسیاری که بازار کالا طی ادوار گذشته با آن مواجه شده است، نگرانی‌هایی را در سطح جهان از دیدگاه امنیت غذایی و تأمین انرژی جامعه بشری ایجاد کرده است. این تهدیدها و نگرانی‌ها موجب شد تا بار دیگر صنعت کشاورزی در کانون توجهات اقشار علمی و سیاسی کشورهای مختلف قرار گیرد. شکر در زمره مهم‌ترین محصولات بخش کشاورزی می‌باشد که مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. بازار شکر از آرامش پایدار و متعارفی برخوردار نبوده و چالش‌ها و ناآرامی‌های بسیاری را در پی داشته و در حال حاضر نیز این چالش‌ها ادامه دارد. عوامل مختلفی نظیر ترکیب غیرمعمول بازارهای آزاد و کنترل‌شده، توافق‌نامه‌های ویژه تجاری و ناپایداری در قیمت‌ها، تجارت این محصول را از سایر کالاهای کشاورزی متمایز ساخته است. شکر یکی از بی‌ثبات‌ترین کالاهای کشاورزی در طول تاریخ بوده است که تثبیت بازار و مقابله با بی‌ثباتی آن برای دست اندرکاران بازار و سیاستگذاران کشورها یک چالش جدی محسوب می‌شود. در مطالعه حاضر، تجزیه و تحلیل ویژگی‌های بازار شکر و پیش‌بینی‌های میان‌مدت برای بازارهای جهانی طی بازه زمانی سال‌های 2019 تا 202۸ مدنظر قرار گرفت. طی این بررسی قیمت، تولید، مصرف و معاملات تجاری چغندرقند، نیشکر، شکر و شربت ذرت مورد بحث قرار گرفته است. در پایان نیز مخاطرات و ابهام‌های مهم تأثیرگذار بر بازارهای جهانی شکر در طول ده سال آینده بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of sugar market in terms of price fluctuations and its global consequences

نویسندگان [English]

  • P. Fasahat 1
  • M. Kakueinezhad 2
1 Assistant Professor of Sugar Beet Seed Institute (SBSI) - Agricultural Research Education and Extension, Karaj,Iran
2 Assistant professor of Seed and Plant Improvement Institute- Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
چکیده [English]

Recently, concerns over food and energy security, threats from global warming, and the challenges that the commodity market has faced since the new millennium have placed the agricultural market at the center of academia and policy. In this revived consciousness, sugar plays a special and essential role. The sugar market is far from the stable and conventional condition and brings more challenges and unrest alone. An unusual combination of free and protected markets, special trade agreements, and extremely volatile prices distinguishes this trade from other agricultural commodities. Historically, sugar has been one of the most volatile agricultural commodities and countering that volatility is a real challenge for market makers and policymakers. In addition, depending on domestic markets, sugar prices can vary from country to country. The purpose of this paper is to analyze the characteristics of the sugar market and the medium-term forecasts for global markets for the period 2019-28. The price, production, consumption, and commercial transactions of sugar beet, sugar cane, sugar, molasses, and high fructose corn syrup are discussed. Lastly, the risks and uncertainties affecting the global sugar markets over the next ten years are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Price instability
  • Sugar beet
  • Sugar Market
Fasahat P. The status of sugar production in the European Union and its control over the global market. Iranian Sugar Industries. 2016; 234-235: 17-20.
Fasahat P, Aghaeezadeh M, Jabbari L, Sadeghzadeh Hemayati S, Townson P. Sucrose accumulation in sugar beet: from fodder beet selection to genomic selection. Sugar Tech. 2018; 20(6): 635-644.
OECD/FAO. OECD-FAO Agricultural Outlook 2020-2029, FAO, Rome/OECD Publishing, Paris, 2020: 150-161.
Pop LN, Rovinaru M, Rovinaru F. The challenges of sugar market: an assessment from the price volatility perspective and its implications for Romania. Procedia Economics and Finance. 2013; 5: 605-614.