بررسی تحمل به شوری جمعیتهای اصلاحی و هیبریدهای چغندرقند در محیط گلخانه و مزرعه

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 اعضو هیات علمی

2 عضو هیأت علمی

3 عضو هیات علمی

4 مربی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آبادسازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی-دزفول، ایران.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of salinity tolerance of sugar beet breeding populations and hybrids in greenhouse and field conditions

نویسندگان [English]

  • Abdolmajid Khorshid 1
  • Rajabi Abazar 2
  • Iraj Bernousi 3
  • Amir Fayaz Moghadam 3
  • M.R. Malekzadeh 4
1 The member of scientific board of west Azerbayejan agriculture research center
2 The faculty of plant breeding department of sugar beet seed institue, Karaj, Iran
3 The faculty of plant breeding and biotechnology department , Urmia university, Urmia, Iran
4 Dezful, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphophysiological traits
  • Proline
  • Salinity stress
  • sugar beet