جداسازی و شناسایی Paecilomyces fumosoroseus قارچ جدا شده از نماتد سیست چغندرقند Heterodera schachtii

نوع مقاله : علمی- تحقیقاتی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی مشهد

چکیده

سیست های نماتد Heterodera schachtii از خاک مزارع چغندرقند منطقه چناران خراسان استخراج گردید. محتویات تخم و لارو سیست ها پس از ضدعفونی سطحی در شرایط استریل به محیط کشت آب اگار حاوی آنتی بیوتیک منتقل شد و نسبت به جداسازی نماتدهای آلوده به قارچ اقدام گردید. جهت شناسائی ایزوله قارچ، آن را بر روی پ.د.آ کشت داده و مشخصات ماکروسکپی مانند توپوگرافی، میزان رشد و رنگ کلنی یادداشت گردید. جهت بررسی مشخصات میکروسکپی نسبت به تهیه اسلاید کشت قارچ اقدام شد و مشخصات مزبور پس از 3 و 6 روز در روی پ.د.آ بررسی گردید. پس از 15 روز در 25 درجه سانتی گراد، قطر کلنی قارچ مورد مطالعه ¾ سانتی متر، رنگ آن در ابتدا سفید و سپس به صورتی گرایید و پس از اسپورزائی فراوان، صورتی پر رنگ شد. جدار هایفی صاف، شفاف، کنیدی بر تک شاخه ای یا سنبله ای مشتمل بر 6-4 فیالید در راس بود. کنیدیها استوانه ای تا هلالی شکل و ابعاد آنها  98/1×61/2 میکرون تعیین شد. این قارچ با توجه به مشخصات ارائه شده در کلیدها Paecilomyces fumosoroseus تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and introduction of Paecilomyces Fumosoroseus from beet cyst nematods Heterodera schachtii

نویسندگان [English]

  • S. Fatemy 1
  • A. Ahmadian yazdi 2
1 Plant Pests and Diseases Research Institute, Tehran, Iran
2 Agricultural Research Centre, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Paecilomyces Fumosoroseus was isolated from cysts of sugar beet nematode from Chenaran area in Khorasan. Suspension of eggs and juveniles were spread on 0.8% water agar and infected nematodes were transferred to PDA. Colony diameter on PDA in 10 days at 15°C =0.53;  20°C=2.4; 25°C=4.3; 30°C=0.0cm, basal felt with raised floccose overgrowth, white at first, changing to pink shades, reverse uncoloured or pale yellow to pale orange buff. Lacking adour and drops, conidiophores single or synnemata, ends, hyaline, borne, in chains, and 2.61×1.98µ

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyst nematods
  • Heterodera schachtii
  • Paecilomyces Fumosoroseus
  • sugar beet