نویسنده = ������������ ����������
اثر تنش شوری بر اجزای فتوسنتزی چغندرقند در شرایط گلخانه و مزرعه

دوره 30، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 73-59

10.22092/jsb.2014.1300

سمر خیامیم؛ محمد رضا جهاداکبر؛ حمید نوشاد؛ فرانک روزبه؛ لیلا زاویه مودت


هیبریدهای بین گونه‌ای در چغندرقند (جنسBeta) با استفاده از روش نجات جنین

دوره 21، شماره 1، مهر 1384، صفحه 30-15

10.22092/jsb.2005.1691

فرانک روزبه؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ نسرین یاوری؛ محمود مصباح


افزایش نرخ تکثیر چغندرقند در شرایط این ویترو با استفاده از بیوراکتور تناوبی

دوره 20، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 125-113

10.22092/jsb.2005.6868

فرانک روزبه؛ داریوش داودی؛ محمود مصباح