رتبه نشریه چغندرقند

به اطلاع محققان و پژوهشگران محترم می رساند که نشریه چغندرقند در سامانه رتبه بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ارزیابی سال 1396 رتبه 85(A) و در سامانه ارزیابی نشریات سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی دارای رتبه 95(A+) می باشد.