تمدید اعتبار علمی- پژوهشی نشریه

تمدید اعتبار علمی- پژوهشی نشریه

به اطلاع کلیه محققان و کارشناسان محترم می رساند که نشریه علمی- پژوهشی چغندرقند تا اسفند 95 تمدید اعتبار شده است.