ارتباط نیترات دمبرگ با صفات کمی و کیفی در چغندرقند زمستانه

نوع مقاله: علمی و فنی

نویسنده

محقق بخش چغندرقند مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between NO3-N in petioles and quantitative and qualitative characteristics of sugar beet in autumn plant

نویسنده [English]

  • H.R. Ebrahimian
Researcher of Department of Sugar Beet, Isfahan Center, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • autumn plant
  • Nitrate
  • Petiole
  • sugar beet