بررسی تأثیر چهار تناوب زراعی چهار ساله روی کمیت و کیفیت چغندرقند و درآمد حاصل از آن (ترجمه)

نوع مقاله : علمی و فنی

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان- بخش تحقیقات چغندرقند، اصفهان، ایران

چکیده

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • H. Ebrahimain
Researcher of Isfahan Agriculture Center,Isfahan, Iran
چکیده [English]

-