کلیدواژه‌ها = Scrobipalpa ocellatella
تعداد مقالات: 2
1. برآورد درصد آلودگی به لارو بید Scrobipalpa ocellatella در ارقام و لاین های چغندرقند در شرایط مزرعه با آلودگی طبیعی

دوره 32، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 147-155

ابوالفضل رازینی؛ هاجر پاکیاری؛ عباس ارباب


2. گزارش دو گونه زنبورِ پارازیتوئید آفت بید چغندرقند، (Scrobipalpa ocellatella Boyd. (Lep.: Gelechidae برای اولین بار از مزارع استان خراسان رضوی

دوره 28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 197-189

جعفر محمودی؛ علیرضا عسکریان زاده؛ جابر کریمی؛ حبیب عباسی‎پور