نویسنده = سلیم فرزانه
تعداد مقالات: 3
1. ‌بررسی تاثیر عناصر ریز‏مغذی بر برخی خصوصیات ریخت‏شناختی مرتبط با کمیت و کیفیت بذر چغندرقند رقم شیرین

دوره 30، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 99-89

سلیم فرزانه؛ سعید صادق‏ زاده حمایتی؛ داریوش فتح‏ اله طالقانی؛ محمدعلی چگینی؛ فرشید قادری‏ فر؛ شهرام عزیزی


2. بررسی تأثیر تاریخ‏ های مختلف کاشت ریشه‎چه و برداشت بذر بر روی کمیت و کیفت بذر رقم شیرین چغندرقند

دوره 29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 201-214

محمد‏علی چگینی؛ سلیم فرزانه؛ سعید صادق‏ زاده؛ داریوش فتح‏ اله طالقانی


3. تعیین مناسب‌ترین سطوح کودی نیتروژن، فسفر و پتاسیم (N.P.K.) برتولید بذر چغندرقند در منطقه اردبیل

دوره 22، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 90-79

سلیم فرزانه؛ محمد ضعیفی‌زاده؛ رئوف سیدشریفی؛ مجید دهقانشعار؛ جابر اسودی