نویسنده = ������������������ �������������� ��������
معرفی فرمولی جدید برای تعیین قیمت خرید چغندرقند کشت پاییزه

دوره 29، شماره 2، آذر 1392، صفحه 227-215

10.22092/jsb.2014.5635

محمد عبداللهیان نوقابی؛ حمید شریفی؛ بابک بابایی؛ غلامعباس بهمنی


بررسی روندرشد چغندرقند در همدان

دوره 27، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 117-134

10.22092/jsb.2012.662

محمدرضا میرزایی؛ محمد عبداللهیان نوقابی


تأثیر عوامل اقلیمی بر افزایش عیار چغندرقند در سال 1386 در ایران، مطالعه موردی: حوزه کارخانه‪قند چناران

دوره 27، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 101-115

10.22092/jsb.2011.687

حمیدرضا احمدزاده اراجی؛ محمد عبدالهیان نوقابی؛ غلامعلی کمالی؛ سعید واحدی


اصطلاحات و تعاریف کمیت و کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند

دوره 21، شماره 1، مهر 1384، صفحه 101-104

10.22092/jsb.2005.8201

محمد عبداللهیان نوقابی؛ رضا شیخ‌الاسلامی؛ بابک بابائی


تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی مداوم بر کمیت و کیفیت سه رگه چغندرقند

دوره 19، شماره 2، اسفند 1382، صفحه 133-143

مهدی برادران فیروزآبادی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ فرخ رحیم زاده خوئی؛ محمد مقدم؛ ذبیح اله رنجی؛ مهدیه پارسائیان